Privacy

Privacy statement VDL.

Dit privacy statement is van toepassing op elk gebruik van onze website en alle persoonsgegevens die aan VDL bouwbedrijf , VDL WOODS, VDL Bouw&Consultancy BVBA (hieronder VDL) worden aangeboden en of door VDL worden verwerkt. VDL is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Wij nemen onze verplichting ten aanzien van privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens veilig verloopt.

Wij verzoeken u om ons privacy statement aandachtig door te lezen, omdat hierin vermeld wordt, op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacy statement.

Ons privacy statement kent 2 delen. Het eerste deel heeft betrekking op persoonsgegevens van (potentiele) klanten en leveranciers. Het tweede deel is het algemene deel, dat betrekking heeft op de persoonsgegevens van alle relaties.

 

Deel 1: Privacy statement met betrekking tot (potentiele) klant, leverancier en andere opdrachtnemers.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens wanneer u (potentiele) klant, leverancier of opdrachtnemer van ons bent:

 

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiele) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. De persoonsgegevens die VDL verwerkt betreffen voornamen en achternamen, (zakelijke) e-mailadressen en (zakelijke) telefoonnummers en omvatten overige gegevens die in contacten tussen VDL en u als klant worden vastgelegd.

De persoonsgegevens worden bewaard om overeenkomsten met u te sluiten en uit te voeren. Ten behoeve van dat gerechtvaardigd belang worden de gegevens bewaard.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Direct marketing

Als u bij ons besteld of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per  e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid om ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan externe partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. De persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst.

 

Deel 2: Algemeen deel privacy statement

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzingen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. On uw rechten te kunne uitoefenen kunt u zicht wenden tot: VLD Bouwbedrijf ( VDL Bouw&Consultancy BVBA) Postadres: Molenstraat 25 A, 4525 AE Retranchement, telefoon 0031(0)625026930, e-mail info@vdlbouwbedrijf.nl. Ook met vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermeekan het bezoek aan de website worden geanalyseerd. Met de daaruit verworven inzichten kan de website en dienstverlening worden verbeterd. Cookies hebben een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanomiseerd.

U kunt analytische cookies op elk moment verwijderen. Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies van de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

Wijziging van dit privacy statement.

Wijziging van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de website van VDL Bouwbedrijf en VDL WOODS.

Contact

Alle vragen of opmerkingen over ons privacy statement en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan.

 

Bezoekadres en postadres:

Molenstraat 25

4525 AE Retranchement

Nederland

Telefoon +31(0) 117396000

E-mail info@vdlbouwbedrijf.nl